Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

enzym-pro

Protein (Protit hay Đạm) là những đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các đơn phân là axít amin. Chúng kết hợp với nhau thành một mạch dài nhờ các liên kết peptide (gọi là chuỗi polypeptide). Các chuỗi này có thể xoắn cuộn hoặc gấp theo nhiều cách để tạo thành các bậc cấu trúc không gian khác nhau của protein. ______________________________________________________________________________ Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein. ______________________________________________________________________________ đặc điểm ______________________________________________________________________________ xúc tác các phản ứng sinh học ______________________________________________________________________________ Làm giảm năng lượng hoạt hóa ______________________________________________________________________________ tăng tốc độ phản ứng ______________________________________________________________________________ mất hoạt tính nếu bị biến tính ______________________________________________________________________________ có thể là các protein đơn giản ______________________________________________________________________________ có thể chứa đông các yếu tố như ion kim loại hoặc hợp chất hữu cơ (vitamin) ______________________________________________________________________________ Amylase,pepsin, trypsin, Ligase, Proteinase, Urease, Oxydase Lyases, Hydrolases ,Metylferase Thiết yếu ______________________________________________________________________________ Isoleucine ______________________________________________________________________________ Leucine______________________________________________________________________________ Lysine ______________________________________________________________________________ Methionine______________________________________________________________________________ Phenylalanine ______________________________________________________________________________ Threonine ______________________________________________________________________________ Tryptophan ______________________________________________________________________________ Valine ______________________________________________________________________________ Histidine ______________________________________________________________________________ Không thiết yếu **______________________________________________________________________________ Alanine ______________________________________________________________________________ Arginine* ______________________________________________________________________________ Aspartate______________________________________________________________________________ Cysteine* ______________________________________________________________________________ Glutamate ______________________________________________________________________________ Glutamine* ______________________________________________________________________________ Glycine* ______________________________________________________________________________ Proline* ______________________________________________________________________________ Serine* ______________________________________________________________________________ Tyrosine* ______________________________________________________________________________ Asparagine* ______________________________________________________________________________ Selenocysteine ______________________________________________________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét